Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2015

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08814481

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 6 (235)

  1. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації
  2. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи
  3. Аналітична оцінка інноваційної діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг
  4. Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні
  5. Шляхи досягнення збалансованості пенсійної системи в Україні
  6. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні
  7. Політекономія світ-системи фінансово-економічного глобалізму: нові тенденції та закономірності розвитку глобального фінансового сектору
  8. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту
  9. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08814481 1 Нет