Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2014

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08814640

Является составной частью документа: Вісник Вінницького політехнічного інституту
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5 (116)

 1. Тестування та оцінка впливу обчислювальних компонентів на метрологічні характеристики засобів вимірювань витрати та кількості газу
 2. Прогнозування за методом граничних елементів осідання 17-поверхової споруди
 3. Монтаж елементів просторових сталезалізобетонних конструкцій
 4. Транспортування в'язких продуктів переробки нафти
 5. Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами
 6. Аналіз чинників екологічної безпеки хлорованої питної води
 7. Каталіз реакції переестерифікації природних тригліцеридів
 8. Моделювання якості вод річок засобами геостатистичного аналізу з урахуванням напрямку їх течії, звивистості та топології приток
 9. Управління персоналом вітчизняних підприємств з урахуванням трудової мотивації
 10. Синтез структури автоматичного контролю технічного стану силових електричних кіл тягового електровоза
 11. Методика структурного синтезу підсистем первинних перетворювачів відновлюваної енергії систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону
 12. Оптимальне керування режимами електричних мереж для локальних САК з урахуванням системного ефекту
 13. Класифікація реконфігурованих обчислювальних систем
 14. Підвищення ефективності використання міської електрички в місті Києві за рахунок запровадження - маршрутів
 15. Математичне моделювання просторового руху маніпулятора з урахуванням гідродинамічних процесів у гідророзподільнику мехатронного приводу
 16. Порівняльна характеристика методів експертно-аналітичного контролю якості скрапленого нафтового газу
 17. Про одну інверсну напівгрупу, що пов'язана з групою афінних перетворень поля F5
 18. Вольт-амперна характеристика радіовимірювального мікроелектронного перетворювача на основі біполярної транзисторної структури
 19. Нові шляхи розвитку вузівського навчання: інформаційно-комунікаційний аспект
 20. Ідентифікація еквівалентної за критичною частотою математичної моделі мінімального порядку для багатовимірного динамічного об'єкта
 21. Дослідження залежності жорсткості артерії від її геометричних параметрів і пульсової сили
 22. Оцінювання похибок перетворення вологості у фазове зміщення інформативної хвилі
 23. Розробка двопроменевого вимірювача концентрації та дисперсності вугільного пилу з компенсацією температурного дрейфу
 24. Методологічні засади метрологічного забезпечення вимірювань параметрів руху електромоторів у статичному режимі роботи

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08814640 1 Нет