Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Паржницький А. С.
Авторський знак: П

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 10 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9300/1

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148104