Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Юридична Україна

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2015

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08814683

Является составной частью документа: Юридична Україна
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2 (146)

  1. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання
  2. Значення волевиявлення для дійсності правочину
  3. Договір про встановлення земельного сервітуту: правові ознаки та істотні умови
  4. Перехід права оренди земельної ділянки при переході права на об`єкти нерухомості, які на ній розташовані
  5. Співвідношення повноти фіксування судового засідання технічними засобами з іншими засадами здійснення судочинства
  6. До питання про суб`єктивний склад фінансових правовідносин на ринках фінансових послуг
  7. До питання судової практики, застосування способів захисту цивільних прав та інтересів
  8. Договір подружжя про надання утримання

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08814683 1 Нет