Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Хімія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами всіх спеціальностей

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2015
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Темченко О. І., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 36 с. + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9411/1

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148096