Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Юридична Україна

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2008

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08814967

Является составной частью документа: Юридична Україна
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5 (65)

 1. Проблеми законодавчого регулювання правових наслідків визнання господарських договорів недійсними за позовами органів державної податкової служби
 2. Зміст права на інформацію
 3. Щодо множинності "боржників" у зобов`язанні, забезпеченному порукою
 4. Участь Міністерства оборони України у договірних відносинах
 5. Застосування компенсації за неправомірне використання об`єктів права промислової власності
 6. Чи потребує спадкове законодавство подальшого удосконалення?
 7. Правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - агроторгових домів за законодавством України
 8. Рейдерство в Україні: правові ознаки і шляхи запобігання
 9. Міжнародно-правові угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій
 10. Історичний розвиток мирного і компромісного вирішення кримінально-правових конфліктів на українських землях
 11. Поняття договірних форм відносин: питання теорії
 12. Етнічний чинник як фактор трансформації земельних відносин на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.
 13. Українсько-польське транскордонне співробітництво: правова регламентація торговельно-економічних проектів співпраці
 14. Регулювання вимог щодо якості та безпеки товарів (робіт, послуг) в австро-угорський період
 15. Визначення поняття суб`єктів конституційних правовідносин
 16. Теоретичні засади встановлення конституційних повноважень: історичні аспекти та сучасне державотворення
 17. Умови розвитку змішаної парламентарно-президентської форми правління в Україні
 18. Поняття міста
 19. Теорія правової держави та ії вплив на виникнення адміністративного права і формування його системи
 20. Напрями удосконалення процедури видачі ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08814967 1 Нет