Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Охорона праці в галузі

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2015
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Чеберячко С. І., Чеберячко Ю. І., Яворська О. О., Радчук Д. І., Марченко В. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 51с. + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9464/1

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): метод. вказівки та контр. завд. для студ. заоч. форми навч. юридичних спец.
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т