Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Ландшафтно-екологічна навчальна практика

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2015
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Миронова І. Г., Деменко О. В., Федотов В. В., Павличенко А. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 26 с. + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9465/1

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): метод. забезпечення для студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охор. навкол. середовища та збалансоване природокористування
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки країни ; Нац. гірн. ун-т