Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2016

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08815318

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права
 2. Проблема синхронізації правових режимів земельної та неземельної нерухомості в Україні
 3. Вчення про правові форми і форми дій публічної адміністрації: засади німецького адміністративного права і положення адміністративного права України
 4. Цивільно-правові засади участі територіальних громад у договірних зобов`язаннях
 5. Різновиди договору купівлі-продажу: проблемні питання розмежування
 6. Інститут адвокатури Німеччини:заснування, становлення, організація та діяльність
 7. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917 - 1921 рр.: уроки для сучасної України
 8. Значення рішення Європейського суду з прав людини у справі "Стретч проти Сполученого Королівства" для оцінки правових наслідків порушення процедури відчуження державних та комунальних земель
 9. Захист власності у доктрині Конституційного суду Литовської Республіки
 10. До питання про необхідність пріоритету суспільної власності в життєустрої держави
 11. Немає експропріації без компенсації (крім виняткових обставин)
 12. Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика
 13. Правові аспекти захисту права власності під час націоналізації майна на тимчасово окупованій території України
 14. Втручання у право власності з точки зору його відповідальності статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: критерії Європейського суду з прав людини та досвід України на окремих прикладах судової практики
 15. Реферативний огляд застосування принципу непорушності права власності у практиці Європейського суду з прав людини та в країнах ЄС і українські реалії
 16. Нетипові об`єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
 17. Пропорційність (співрозмірність) і право власності: доктрина і судова практика
 18. Так чим же направду є "Конституція Пилипа Орлика"?
 19. Стадії процесу юридичного прогнозування
 20. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08815318 1 Нет