Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 7

 1. Юридичний процес як форма правової діяльності
 2. Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на свободу та особисту недоторканність
 3. Правова охорона конституції: до питання про постановку проблеми
 4. Конституційно-правовий статус особи ( її громадянські права і свободи )
 5. Забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина органами досудового слідства МВС України
 6. "Сталий розвиток": потреба вдосконалення правореалізаційної діяльності у сфері господарювання
 7. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання
 8. Органи державного монопольного управління вугільною промисловістю України: формування та розвиток
 9. Захист об'єктів інтелектуальної власності в господарських судах України
 10. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції
 11. Поняття лідера організованого злочинного угруповання
 12. Про концепцію реформування законодавства про неспроможність ( банкрутство )
 13. Адаптація законодавства України до європейського законодавства - один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України
 14. Закон щодо лазерних дисків у питаннях та відповідях
 15. Криміналістика захищає національну культурну спадщину
 16. Проблеми визначення правової природи СНД
 17. Деякі теоретичні аспекти гарантій місцевих виборів
 18. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер
 19. Реабілітація поліцейського права
 20. Насильство як правова та філософська проблема
 21. Юридична лінгвістика як наука і навчальна дисципліна
 22. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права
 23. Проблема вдосконалення парламентаризму в Європейському Союзі
 24. Правові засади гармонізації законодавства в Європейському Союзі
 25. Міжнародна науково-практична конференція з проблем та перспектив судової реформи в Україні