Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Українсько-південнослов`янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов`янських племен

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Півторак Г.П.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 13 - 23
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 8 Мовознавство. Художня лiтература. Лiтературознавство

UDK / УДК / УДК: 8

Является составной частью документа: Мовознавство
Год издания главного документа: 2008
Название части главного документа: березень - червень
Номер части главного документа: 2 - 3