Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи (проекту) для студентів галузі знань1701 "Інформаційна безпека" та спеціальності 125 "Кібербезпека"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2016
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Бабенко Т. В., Корнєєв М. В., Кручінін О. В., Тимофєєв Д. С.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 44 с. + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9592/001

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки країни ; Нац. гірн. ун-т
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147064