Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2016

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08815496

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

 1. Оновлена політика Східного партнерства: більше адаптована до амбіцій та потреб країн-партнерів, які підписали з Європейським Союзом угоду про асоціацію?
 2. Процедурні аспекти заснування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом
 3. Правові інструменти реалізації зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом
 4. Реформування законодавства України про конкуренцію як ключевий елемент запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом
 5. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом як розширення можливостей для українських та іноземних підприємств
 6. Міжнародно-правове регулювання надання електронних комунікаційних послуг в умовах розвитку зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом
 7. Виконавча влада в Україні у контексті форми державного правління (досвід після прийняття Конституції України 1996 р.)
 8. Декілька суджень щодо значення та співвідношення термінів "надзвичайний стан", "режим надзвичайного стану", "надзвичайна ситуація"
 9. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи
 10. Системно-структурний метод дослідження змісту зобов`язальних відносин
 11. Організаційно-правове забезпечення доступності правосуддя у виборчих спорах
 12. Інститут адвокатури Франції: історична генеза, сучасна організація та професійна діяльність
 13. Теоретична "мілизна" догматичної юриспруденції
 14. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношення понять
 15. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р.( до 240-річчя проголошення )
 16. Інформаційна віктимізація як наслідок формування медіаадикцій
 17. Діяльність Луцького окружного суду на матеріалах Державного архіву Волинської області (1880 - 1917 рр.)
 18. Зона вільної торгівлі як основа економічної інтеграції України у Європейський Союз

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08815496 1 Нет