Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Дипломування

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2016
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Цвіркун Л. І., Ткаченко С. М., Панферова Я. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 56 с. + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9595/01

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): метод. рек. для бакалаврів галузі знань 12 : Інформац. технології, спец-ті 123 : Комп'ютерна інженерія
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. вищ. заклад "Нац. гірн. ун-т", Ін-т електроенергетики