Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Реакції розкладу вибухових речовин

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2016
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Свєткіна О. Ю., Нетяга О. Б., Тарасова Г. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 19 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9596/01

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): метод. рек. до самост. вивч. теми з дисц. "Хімія" студ. всіх спец-тей
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т"