Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Хімія конструкційних матеріалів

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2016
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Свєткіна О. Ю., Лисицька С. М., Полулях О. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 27 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9597/01

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): метод. рек. до самост. вивч. та виконання інд. завдань до розділу "Органічні та полімерні матеріали" дисц. "Хімія" студ. напр. підг. 6.070106 : Автомоб. транспорт і 6.050503 : Машинобудування
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т", гірничий фак-т