Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Диссипативные параметры виброзащитных устройств зубчато-пружинного типа

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Воробьев Е. А., Горбатов П. А., Андыбор А. М.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 52-55
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.232.72 Вугільні комбайни (гірничі)

UDK / УДК / УДК: 622.232.72

Является составной частью документа: Вибрации в технике и технологиях
Год издания главного документа: 2001
Номер части главного документа: 3 (19)