Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Теорія геодинамічних явищ. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 Гірництво

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2015
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Фальштинський В. С., Дичковський Р. О., Яворський А. В., Собещанський Д. М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 43 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9599/01

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т", Гірничий фак-т
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: + CD