Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фізико-хімічна геотехнологія. Матеріали методичного забезпечення до практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності 184 Гірництво

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2015
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Табаченко М. М., Дичковський Р. О., Владико О. Б., Мальцев Д. В., Фальштинський В. С., Яворський А. В., Лозинський В. Г.
Авторський знак: Ф

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 63 с..
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: физико-химическая геотехнология, фізико-хімічна геотехнологія

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9600/01
Cipher / Шифр / Шифр: 622.27(075)
UDK / УДК / УДК: 622.277(075)

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т", Гірничий ф-т
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: + CD