Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Доповіді НАН України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2016

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08815586

Является составной частью документа: Доповіді НАН України : Математика, природознавство, технічні науки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 6

  1. Напряженно-деформированное состояние прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины при различных граничных условиях
  2. Математическое моделирование водобмена между насыщенной и ненасыщенной зонами дренируемого грунта
  3. Эффективные деформативные свойства волокнистых композитных материалов при физически нелинейном деформировании компонентов
  4. Зміна ентропії рідинної системи під дією радіаційного опромінення
  5. Першопринципний розрахунок рівноважного положення та електронних спектрів домішок кисню і вуглецю в кремнії
  6. Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в понтических отложениях юга Украины
  7. Получение коллоидного раствора графена из природного угля
  8. Радіоекологічні дослідження на місцях паливних радіоактивних випадінь в Чорнобильській зоні відчуження
  9. Інформація для авторів журналу "Доповіді Національної академії наук України"

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08815586 1 Нет