Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Комплексний підхід до створення ретроспективного каталогу журналів та продовжуваних видань НБУВ

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шекера П., Хандошко І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 27-30
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 025 Бібліотечні фонди та каталоги

UDK / УДК / УДК: 025.355

Является составной частью документа: Вісник книжкової палати
Год издания главного документа: 2016
Номер части главного документа: 3