Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Білецька О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 43-46
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: сленг

UDK / УДК / УДК: 811.161.2

Является составной частью документа: Вісник книжкової палати
Год издания главного документа: 2016
Номер части главного документа: 3