Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методика оцінки бар'єрної стійкості водозборів щодо забруднюючих речовин

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шевченко О. Л.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 69-77
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: радіонукліди, радионуклиды

UDK / УДК / УДК: 556+574

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2016
Номер части главного документа: 4