Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1987

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4