Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Энергосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2001
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецк

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Энергосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5