Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Ряди. Матеріали методичного забезпечення поглибленого вивчення розділу студентами технічних спеціальностей

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2016
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Кагадій Т. С., Шелест Л. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 54 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9713/01

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т"
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: + CD
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148101