Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Мінералогічний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2016

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08815929

Является составной частью документа: Мінералогічний журнал
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т. 38
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

  1. Характерні особливості кристаломорфології топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита
  2. Незвичні асоціації самородних металів у платобазальтах Волині та умови їх формування
  3. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму
  4. Хімічний склад амфіболів із порід ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву Приазов'я (Український щит)
  5. Будова та сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища
  6. Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 2. Геохронологія породних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку
  7. Кореляція урану і торію в рудних альбітитах Партизанського родовища, Український щит
  8. Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених грунтах міських агломерацій
  9. К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина)
  10. Главный геолог Советского Союза. К 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08815929 1 Нет