Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Розпізнавання образів та обробка зображень. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2016
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпро
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Сергєєва К. Л.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 69 с.
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M9752/01

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): для студ. спец. 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 193 Геодезія та землеустрій
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т"
Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/149247