Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Доповіді НАН України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2014

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08815969

Является составной частью документа: Доповіді НАН України : Математика, природознавство, технічні науки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 12

 1. Земля та її електричне поле
 2. Кинетическая теория колебаний параметров поточной линии
 3. Чисельно-аналітичний підхід до розрахунку полів з урахуванням термочутливості матеріалу середовища та змішаних крайових умов
 4. Эффект выброса твердых частиц из турбулентной пленки суспензии
 5. Об асимптотическом поведении решений нестационарных псевдолинейных систем
 6. Моделювання утворення структури типу кавового кільця при випаровуванні краплі, що має у складі суспендовані частинки
 7. Діагностика функціональних матеріалів із замкненими поверхнями Фермі, описуваних моделлю Фіваза, та деякі аспекти їх застосування
 8. Механические характеристики квазибинарных эвтетических композитов с учетом влияния межкомпонентного взаимодействия на границе раздела
 9. Хвильові локалізовані структури в релаксуючих середовищах з флуктуаціями
 10. Діаграми трендів атомних співвідношень як засіб хімічної класифікації метасоматитів
 11. Залежність геотермічного градієнта від розташування покладів вуглеводнів у Дніпровсько-Донецький западині
 12. Піранонеофлавоноїди: синтез та структура
 13. Межкомпонентные взаимодействия в гибридных полимерных композитах на основе химически модифицированного кремнезема и наночастиц серебра
 14. Зміни рибонуклеазної активності опромінених УФ-В та рентгенівською радіацією сім'ядольних листків Linum usitatissimum у процесі старіння

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08815969 1 Нет