Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Науковий вісник НГАУ

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1999

Language / Мова / Язык:: Українська

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Ювілейний номер до 100-річчя академії

Является составной частью документа: Науковий вісник НГАУ
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Українська наукова школа відкритої розробки родовищ корисних копалин
 2. Розвиток напрямку вібраційної техніки в НГА України
 3. Наукова школа підземного будівництва
 4. Від Динника - до наших днів (з минулого механіки пружних континуальних систем)
 5. Наукові проблеми гірничої та металургійної електроенергетики : напрямки і результати досліджень
 6. Аналізуючи досвід, дивимося у майбутнє
 7. Наукові школи
 8. Екологічні проблеми розробки вугільних родовищ України
 9. Наукова школа дніпропетровських геофізиків
 10. Дніпропетровська наукова школа вугільної геології
 11. Становлення і розвиток наукових шкіл в галузі підземної розробки родовищ корисних копалин
 12. Маркшейдерська школа Національної гірничої академії України
 13. Розвиток наукової школи створення раціональних транспортних машин і нетрадиційних технологій в техніці
 14. Головні напрямки наукових досліджень кафедри хімії
 15. Кафедрі електроніки та обчислювальної техніки - 35 років
 16. Гемологія в Національній гірничій академії України
 17. Аерологія та екологія кар'єрів : динаміка розвитку наукової школи НГА України
 18. Теорія і практика вибухової обробки матерілів у Національній гірничий академії України
 19. Об'єкти права інтелектуальної власності - основа науково-технічного потенціалу НГА України
 20. Підготовка і атестація кадрів - одне з ключових завдань Національної гірничої академії України
 21. Новий напрямок у теорії метаморфізму
 22. Ми пізнаємо світ, світ пізнає нас
 23. Формування і розвиток системи безперервної освіти Національної гірничої академії України
 24. Науково-технічна бібліотека Національної гірничої академії України - перша вузівська бібліотека Дніпропетровщини
 25. Майбутнє студентське поповнення готуємо завчасно
 26. Новий підхід до навчання іноземним мовам у вузі
 27. Професор гірничого училища Д. М. Сінцов - перший математик-професіонал Катеринослава
 28. З історії суспільно-політичного і культурного життя Національної гірничої академії України
 29. Історія і сучасність аеродинамічних досліджень шахтних вентиляційних систем
 30. Розвиток теорії відкритої розробки крутоспадаючих родовищ залізних руд
 31. Наукові проблеми підвищення техногенної безпеки водних ресурсів при підземному видобуванні вугілля
 32. Фундаментальні дослідження в області взаємодії конденсованих систем з фізичними полями
 33. Геофізичні дослідження Уралу з космосу
 34. Стан і тенденції розвитку інтегрованих комп'ютерних технологій діагностування гірничих електромеханічних систем
 35. Підвищення ефективності обертально-ударного буріння глибоких геологорозвідувальних свердловин
 36. Роль електричних навантажень при проектуванні систем електропостачання вугільних шахт
 37. Проблема безпеки у ситемі електропостачання рудникових безконтактних електровозів
 38. Проблеми геохімії "малих" і токсичних елементів у вугіллі України
 39. Вплив структурної будови масиву на ефективність технології виймання вугільних пластів
 40. Особливості руйнування обводнених гірських порід і технології вибухової підготовки гірської маси
 41. Концепція створення єдиного інформаційного простору Національної гірничої академії України
 42. Електротехнологічні комплекси струму підвищеної частоти