Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Геологічний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2017

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08816340

Является составной частью документа: Геологічний журнал (1934-1967 р.р. - укр. мовою. З 1995 р. - укр. мовою)
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1 (358)

  1. О системах семейства Dainellidae Cozar et Vachard, 2001 EMEND. 2011
  2. Дослідження рівноважного стану води та проблема впливу питної та мінеральної води на здоров'я людини
  3. Розвиток моніторингових досліджень у зв'язку із забрудненням підземних вод нафтопродуктами
  4. Впллив стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів
  5. Палеогеографічні особливості формування сланцевих метаконгломератів новокриворізької світи Криворізької структури
  6. Академик П.А. Тутковский о генезисе янтаря
  7. Фундаментальные разработки новых концепций и высокоэффективных поисковых технологий (подземные воды, углеводороды)
  8. К новой парадигме карста
  9. Видатний геолог-нафтовик, академік Григорій Назарович Доленко
  10. Правила для авторів

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08816340 1 Нет