Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2017

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08816436

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

 1. Європейська конвенція з прав людини - фундамент формування захисту прав людини в Україні
 2. Законність обмеження права на свободу й особисту недоторканність у практиці Страсбурзького суду
 3. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження: проблеми правозастосовної практики і перспективи нормативного регулювання
 4. Професор Герш Лаутерпахт - перший проектант спеціального органу ООН з контролю за дотриманням її міжнародного білля прав людини
 5. Пенітенціарна реформа як загроза правам людини
 6. Тест на недискримінацію в практиці Європейського суду з прав людини: оцінювальні аспекти
 7. Особливості застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Европейського Союзу
 8. Приєднання Європейського Союзу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доцільність, проблеми та перспективи
 9. Проблемні аспекти трансформаційних змін сфери державної митної справи на сучасному етапі реформування
 10. Лекція доктора юридичних наук Сергія Головатого: "Розуміти людські права за західною правничою традицією"
 11. Eх tunc v, ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини
 12. Захист права на приватність: динаміка світоглядно-методологічних основ (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини)
 13. Особливості аргументування рішень Європейського суду з прав людини (до характеристики методологічних підходів)
 14. Рада Європи і людські права

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08816436 1 Нет