Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фінанси України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2017

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08816543

Является составной частью документа: Фінанси України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 6

  1. Середньострокове бюджетне планування в Україні : системна сутність, функції, структурні елементи
  2. Фіксальна стійкість та бюджетні правила в Україні
  3. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств
  4. Становлення державної казначейської служби України як складова модернізації управління державними фінансами
  5. Система показників оцінки фінансової надійності страховика
  6. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки
  7. Економічні системи : ієрархія та мережі
  8. Теорія і політика структурних трансформацій

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08816543 1 Нет