Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Перспективи відкриттів значних за розмірами та запасами родовищ вуглеводнів у Західному регіоні України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бодлак П., Бодлак В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 24-25
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 552.578 Вуглеводні

UDK / УДК / УДК: 552.578

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Год издания главного документа: 2017
Номер части главного документа: 1-2 (170-171)