Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Соляно-здвигові структури - потенційні пастки вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Василенко О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 33
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: вуглеводні, углеводороды

UDK / УДК / УДК: 547.21

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Год издания главного документа: 2017
Номер части главного документа: 1-2 (170-171)