Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2017

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08816806

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 11

 1. Утворення Української Народної Республіки як важливий етап на шляху до незалежності України
 2. Історичні та етнополітичні витоки Української Народної Республіки
 3. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки
 4. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради
 5. Зовнішньополітична діяльність Центральної Ради Української Народної Республіки на мирних переговорах у Бресті (1917-1918 рр.)
 6. Конституція Української Народної Республіки 1918 р. як основний закон європейського зразка
 7. Правове регулювання суспільних відносин в Українській Народній Республіці
 8. Джерела права у період існування Української Народної Республіки
 9. Проблема реформи місцевого самоврядування за доби Української Народної Республіки
 10. Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради
 11. Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій
 12. Правова природа держави: цивілістичний аспект
 13. Право на справедливе судочинство відповідне до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
 14. Принципи авторського права України : поняття, види, система
 15. Умови належного функціонування судової влади і діяльності суддів в Україні
 16. Захист людини від психосоціальних ризиків у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08816806 1 Нет