Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Захист інформації

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2017

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08816810

Является составной частью документа: Захист інформації
The name of the main document / Назва частини головного документа / Название части главного документа: Липень-Вересень 2017
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т. 19
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3

  1. Методология синтеза адаптивных систем оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем
  2. Применение рефлексивных моделей рисков для защиты информации в киберпространстве
  3. Аналіз базовой термінології і негативних наслідків кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи об'єктів критичної інфраструктури держави
  4. Аналіз методів захисту від кіберзагроз в бездротових мережах стандарту ІЕЕЕ 802.11
  5. Модели эталонов лингвистических переменных для обнаружения сниффинг-атак
  6. Криптографічний метод захисту критичних авіаційних інформаційних систем

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08816810 1 Нет