Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Андрусишин Б.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 117-135
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: освіта, образование, education, Bildung

BBK / ББК / ББК: Х2(4Укр)

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2017
Номер части главного документа: 11