Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Принципи права: методологічні підходи до розуміння природи та класифікації в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Козюбра М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 142-164
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Х0 Загальна теорія держави і права

BBK / ББК / ББК: Х0

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2017
Номер части главного документа: 11