Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право на справедливе судочинство відповідне до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Гуйван П.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 172-180
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Х6/8(4Укр) Держава та право України

BBK / ББК / ББК: Х6/8(4Укр)

Является составной частью документа: Право України
Год издания главного документа: 2017
Номер части главного документа: 11