Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Доповіді НАН України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2018

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08817055

Является составной частью документа: Доповіді НАН України : Математика, природознавство, технічні науки
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 3

 1. Інтерполяція функціоналів інтегральними ланцюговими С-дробами
 2. Підвищення ефективності тепловідведення від потужних електронних пристроїв через термічні інтерфейси на основі плівок нітриду алюмінію
 3. Механизмы теплогидродинамической неустойчивости при локальном подводе теплоты к газу
 4. Вплив структурування у воді на тиск її насичених парів та величину поверхневого натягу
 5. ДСК-дослідження дії функцій екстрактів плаценти людини на термічну стабільність білкових комплексів еритроцитарних мембран
 6. Експрес-оцінка ерозійн небезпечних ділянок грунтового покриву на території України з використанням даних дистанційного зондування Землі з врахуванням кліматичних факторів та рослинності
 7. Кінетика та механізм реакцій вільнорадикальної полімеризації акрилових мономерів на основі тригліцеридів рослинних олій
 8. Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в ВаLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовькітоподібної структури
 9. Растительные клетки формируют свои защитные структуры из молекул фитопатогенных микрооганизмов
 10. Однорідні еліптичні рівняння в розширеній соболєвській шкалі
 11. Новое определение языка веб-онтологий OWL2
 12. Гранична рівновага кусково-однорідного пружного тіла з міжфазними зсувними тріщинами у кутоій точці межі поділу середовищ
 13. О построении управления поступательным движением вращением эксцентрикового маховика
 14. К основам нелинейной теории электроупругости

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08817055 1 Нет