Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Эффект выброса твердых частиц из турбулентной пленки суспензии

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Лапшин Е. С., Булат А. Ф., Брюсс Б. А.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 58-63
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 532.5 Рух рідин. Гідродинаміка

UDK / УДК / УДК: 532.5.011

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 12