Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Механические характеристики квазибинарных эвтетических композитов с учетом влияния межкомпонентного взаимодействия на границе раздела

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Закарян Д. А.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 86-90
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: взаимодействие, взаємодія

UDK / УДК / УДК: 539.2

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 12