Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Діаграми трендів атомних співвідношень як засіб хімічної класифікації метасоматитів

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Синицин В. О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 99-105
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: класифікація, классификация

UDK / УДК / УДК: 553

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 12