Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Залежність геотермічного градієнта від розташування покладів вуглеводнів у Дніпровсько-Донецький западині

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Усенко А. П.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 106-112
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: вуглеводні, углеводороды

UDK / УДК / УДК: 550.361

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 12