Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Зміни рибонуклеазної активності опромінених УФ-В та рентгенівською радіацією сім'ядольних листків Linum usitatissimum у процесі старіння

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Берестяна А. М., Гродзинський Д. М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 142-151
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 57 Бiологiчнi науки

UDK / УДК / УДК: 577.152.9+577.346+577.24

Является составной частью документа: Доповіді НАН України
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 12