Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Трансформація та оптимізація орендного сільськогосподарського землекористування

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Кольоса Л. Л.
Авторський знак: К

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 25 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: оптимізація, оптимизация

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21867
Cipher / Шифр / Шифр: 332
UDK / УДК / УДК: 332.2/3(477)

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України