Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Тенденції змін членства в політичних партіях та партійної ідентифікації громадян України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Вишняк О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 103 - 117
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: сравнительный анализ, порівняльний аналіз

UDK / УДК / УДК: 316.722

Является составной частью документа: Соціологія: теорія, методи, маркетинг
Год издания главного документа: 2018
Название части главного документа: січень-березень
Номер части главного документа: 1