Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Обґрунтування параметрів електротехнологічного комплексу для покращення функціональних властивостей біопального

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Мелітополь

Author / Автор / Автор: Кушлик Р. Р.
Авторський знак: К

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: ультразвук (УЗ)

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21887
Cipher / Шифр / Шифр: 66
UDK / УДК / УДК: 662.756.3

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнол. ун-т