Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Малоциклова втома елементів конструкцій з урахуванням пошкоджуваності

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Київ

Author / Автор / Автор: Коваль В. В.
Авторський знак: К

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 25 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 539.4 Міцність. Опір до напруження

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21889
Cipher / Шифр / Шифр: 539.4
UDK / УДК / УДК: 539.4

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т ім. І. Сікорського"